КНП «АЗПСМ с.Балківці»

Загальні відомості

Юридична адреса: село Балківці, вул. Головна, буд. 5 а.

E-mail: ambulatoria-balcivtsi@ukr.net

Кон. телефон – 74-3-08.

Моб. телефон – 0958969748.

Медичний персонал:

Балта Любов Федорівна – в.о. головного лікаря, сімейний лікар;

Бурла Інна Іванівна – медична сестра ЗПСМ;

Козьма Ганна Михайлівна – медична сестра ЗПСМ;

Руснак Тетяна Василівна – акушерка.

 

Балта Любов Федорівна

Народилася 22.10.1951р в м.Бельци.

Закінчила Кишинівський державний медичний інститут у 1975. Має вищу категорію.

 

Бурла Інна Іванівна

Народилася 10.09.1984р. в с.Балківці.

Закінчила Новоселицький медичний коледж БДМУ у 2005р. В амбулаторії працює з 3.02.2014р. Має вищу категорію з медсестринства.

 

Козьма Гнна Михайлівна

Народилася 24.03.1994р. в с. Мамалига.

Закінчила Новоселицький медичний коледж БДМУ у 2014р. Працює в амбулаторії з 01.08.2014р. Має ІІ категорію з медсестринства.

 

Руснак Тетяна Василівна

Народилася 24.11.1980р. в с.Ярівка.

Закінчила Новоселицький медичний коледж БДМУ у 2000р. Працює з 31.10.2014р. Має ІІ категорію з акушерства.

 

Амбулаторія розпочала свою діяльність 02.01.2014р. на базі ФАПу с. Балківці.

Основні завдання амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

 •  проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення;
 •  надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома;
 •  раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади;
 • надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т. д), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги;
 • дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів;
 • експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність;
 • направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію;
 • проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.;
 • проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території;
 • навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї;
 • гігієнічне виховання дітей та підлітків;
 • впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів;
 • подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.

В амбулаторії проводиться ЕКГ обстеження, аналіз крові на цукор, холестерин, експрес тести на ВІЛ, гепатит В, гепатит С. Щоденно проводиться амбулаторний прийом хворих, виклики на дому, функціонує денний стаціонар та стаціонар на дому. Заключаються декларації пацієнтів з лікарем, виписуються електронні рецепти та видаються електронні направлення.

Приділяється велика увага веденню медичної документації. Проводяться подворні обходи з метою вимірювання артеріального тиску, цукру крові у населення. Також серед населення проводяться бесіди з прфілактики гіпертонічної хвороби, виразкової хвороби, інфаркту міокарда; серед жінок – профілактика раку молочної залози, алгоритми самообстеження молочних залоз; серед вагітних – правильне харчування, дотримання режиму праці і відпочинку; серед батьків – профілактика інфекційних хвороб у дітей, значення профілактичних щеплень; серед учнів 5-11 класів – профілактика ВІЛ- інфекції та попередження небажаної вагітності.