Cetatea Hotinului

24.01.2017 10:42

Cu ziduri vechi de secole,

Pe malul Nistrului te-ai așezat,

Străjuind poporul cu vrednicie,

Hotarele ai apărat.

     Ești una din cele șapte minuni,

     Ale lumii ce dăinuiește,

     Și astăzi deasupra-ți sufletul neântruchipat,

     A lui Bogdan Hmelnițchi plutește.

Prin cruciș însângerat de săbii,

Slavă mondială ți-ai dobândit,

Împreună cu eroii neânfricoșați,

Ce viața pentru tine și-au jertfit.

     Și acum sub mândrul soare,

     Te răsfață Bunul Dumnezeu,

     Cetate bătrână, ocrotitoare,

     Unde o să poposesc și eu.

Cu murmurul Nistrului să-ți meargă,

Peste viacuri slava ce ai meritat,

Puterile Cerești să te aibă-n pază,

Și ține sus drapelul binecuvântat.

                      Sergiu  Bespalco,

                     Stălinești - ianuarie - 2017