Документація для ліцензування

24.09.2019 09:32

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення.pdf (236147)

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально - технічного забезпечення.pdf (206766)

ВІДОМОСТІ про навчально - методичне та інформаційне забезпечення.pdf (242622)

ДОВІДКА АБ з єдиного державного реєстру ( ЄДРПОУ).pdf (125689)

ЛІЦЕНЗІЯ.pdf (156807)

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ДІТЕЙ.pdf (62264)

СВІДОЦТВО про атестацію закладу.pdf (386957)

СВІДОЦТВО про держржавну реєстрацію.pdf (273316)

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.pdf (60122)

ЗВІТ КЕРІВНИКА за 2018 -2019 навчальний рік.pdf (126750)

ЗВІТ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 2017 -2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.pdf (758358)

ЗВІТ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 2018 -2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.pdf (958565)

КОШТОРИС НА 2019 РІК 1 001.pdf (258271)

СТАТУТ ДНЗ.pdf (205008)

МОВА . ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ.pdf (51197)

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДНЗ 1.pdf (103658)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ до дошкільного навчального закладу.pdf (86459)