Коли і скільки коштів планувати на охорону праці?

25.11.2019 14:03

Відповідь на це питання слід шукати в нормах базового для охорони праці Закону, а саме: Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі – Закон № 2694-XII).

Згідно зі ст. 19 Закону № 2694-XII фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

Перелік заходів та засобів з охорони праці, на які можуть витрачатися кошти, враховано в нормативно-правовому акті з охорони праці «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до валових витрат», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994. На підприємстві на основі затвердженого переліку з урахування вимог ст. 19 та ст. 20 Закону № 2694-XII розробляються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам та визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

За для вирішення питань з охорони праці та профілактики виробничого травматизму в Новоселицькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області діє постійний консультаційний пункт. З питань, які цікавлять роботодавців району, можна звертатися за адресою: м. Новоселиця, вул. Героїв Майдану, 25-А, або за тел.: (03733) 5-10-88.

Локовей Павло, 

страховий експерт з охорони праці 

Новоселицького відділення управління виконавчої дирекції Фонду в Чернівецькій області