Moldova

03.09.2019 15:18
Moldova lui Ștefan cel Mare,
Ce peste viacuri dăinuești,
Cu-n popor viteaz, cuminte,
Spre un viitor destoinic te spetești.
     Cu podgorii și livezi întinse,
     În lumea-ntreagă ți-a mers vestea,
     Cu oameni harnici, gospodari,
     Asta îți este povestea.
Ai și tradiții, și credință,
Te ține Bunul Dumnezeu
Cu evlavie, recunoștință,
Te prezinți așa mereu.
     Alături se află și o soră,
     Ce Ucraina se numește,
     Vă stă bine împreună,
     Tot așa prietenește.
Zestrea ta îți este neamul,
Zestrea ta îți este graiul,
Ce ca datină rămâne
Și ne înoiește plaiul.
     A făurit istoria pe îndelete,
     Această țară scumpă, minunată,
     Ca să rămână moștenirea-n viac
     Patria noastră fermecată.
                     Sergiu  BESPALCO
                      s. Stălinești