Порядок доступу до публічної інформації

20.07.2017 11:17

 Закон України "Про доступ до публічної інформації"  та Указ Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації  покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних"

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

    1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

     2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

       3) підпис і дату.