Secundele se comprimă...

22.07.2019 14:15
Secundele se comprimă
Și timpul trece grăbit,
Ne trecem și noi pământenii,
Deoarece totu-i stabilit.
     Așa este rânduit,
     Se grăbește timpul monoton,
     Ne grăbim și noi, dar unde?
     Și ne ținem de acel pilon.
De pilonul vieții,
Nestrămutat și neclintit,
Ce ne asigură existența
Și un trai mai liniștit.
     Acel trai spre care tindem
     De o viață și mai mult,
     Așa-i firea omenească,
     Căci așa noi ne-am născut.
De comportarea noastră depinde
Viitorul la care visăm,
De atitudinea unuia față de altul
Și în păcat să nu picăm.
    De-am făcut abuz ne iartă,
    Mult milostive Dumnezeu, 
   Și cu brațul Tău binecuvântat,
    Pe noi ne mângâie mereu.
                    Sergiu  BESPALCO
                    s.Stălinești