Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

29.06.2016 15:05

Бібліотечний фонд підручників Мамалигівської ЗОШ складає 15647 примірників. Забезпеченість учнів підручниками становить 96%. Учні  4–х та 7-х класів забезпечені підручниками на 50%.

 Учителі забезпечені программами та навчально-методичною літературою.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників систематично проводиться передплата фахових періодичних видань. Забезпеченість періодичними виданнями : «Освіта Буковини», «Слово правди», «Профспілкові вісті», «Сільська школа», Інформаційний збірник МОНУ, «Шкільна бібліотека», «Пожежна безпека».

Забезпеченість фаховими виданнями : «Директор школи»,  «Завуч», «Історія в школах», «Українська мова і література», «Хімія», «Фізика», «Інформатика», «Математика», «Світова література», «Початкова школа»  та «Виховна робота». 

На достатньому рівні бібліотека забезпечена науковою літературою, довідниками, словниками, навчальними посібниками. Наявні збірники завдань по математиці, хімії, природознавства, біології та фізиці  з 5 по 11 клас; словники з української мови (тлумачний, орфографічний, фразеологічний, синонімічний, термінологічні, орфоепічні, іншомовних слів,) перекладні з румунської, англійської та французької мов; географічні карти, фізико-географічні, соціально-економічні карти; атласи з Всесвітньої історії та історії України, що складає  376 примірників.

Наявність художньої літератури для виконання навчальних програм та задоволення  інтересів учнів.

Бібліотечний фонд з художньої літератури складає 3465 книг, який налічує різноманітну літературу: художня програмова література, з позакласного читання, дитяча література, українська класична та сучасна література, українська народна творчість, збірки поезії та прози, народні байки. Наявні хрестоматії із зарубіжної  та української літератури з 5-го по 11-ий клас. Фонд поповнюєтьсяся краєзнавчою літературою.

Учителі та учні мають можливість працювати із тематичними папками:

- «Письменники України»,  «Методичні рекомендації», «Все про книгу», «Охорона природи», «Від «я» до «Я», «Класному керівнику» «Державні свята та історія виникнення», «Виховні заходи», «Бібліотечні уроки»  та ін.;

папки-персоналії «Марійка Підгірянка», «Леся Українка», «Т. Г. Шевченко», «Володимир Винниченко», «Григорій Квітка-Основ’яненко», «Володимир Івасюк»,   «Олександр Ільченко» і багато інших.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки. Для оформлення виставки ретельно підбирається література відповідно до тем, періодичні видання, цитати, ілюстрований матеріал.