Загальні відомості

29.06.2016 15:32

Мамалигівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької обасті – сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології.  Школа займає особливе місце в освітній системі Мамалигівської об'єднаної територіальної громади як опорний навчальний заклад.

Задовольняючи запити населення, школа функціонує у двомовному режимі: класи з румунською та українською мовами навчання. Вивчаються дві іноземні мови: французька та англійська мови. Запроваджено профільне навчання (філологічний, технологічний напрями), поглиблене вивчення української мови та посилене вивчення математики, фізики, біології, хімії, історії.

 Структура допрофільного й профільного навчання базується на диференціації та індивідуалізації навчання з урахуванням побажання батьків, здібностей та інтересів учнів.         Кожен учень школи має право на вибір профілю. Питання майбутнього профілю дитини обговорюється з батьками та учнями; проводиться їх анкетування "Я обираю предмет для вивчення"," Я складаю програму освітньої діяльності"; психологічні дослідження; складається індивідуальний освітній маршрут дитини. При складанні робочого навчального плану враховуються  освітні потреби, нахили та схильності учня, плануються види навчальної діяльності.

На базі школи функціонує науково-експериментальний майданчик обласного рівня з проблеми «Формування здоров’язбережувальної компетентності  дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Досліджено можливість створення здоров’язбережувального середовища у навчальному закладі, комплексна взаємодія організаційно-управлінської діяльності, раціональної організації навчально-виховного процесу, профілактичної спортивно-оздоровчої роботи, просвітницької роботи та співпраці з батьками для підвищення результативності здоровязберігаючих заходів.

Заключна Угода про співпрацю між Буковинським інститутом екології людини та Мамалигівською ЗОШ від 14.10.2013 № ІІІ-в. Працівники інституту проводять ендоекологічну діагностику функціонального стану здоров’я дітей  школи в залежності від конкретних умов перебування, надають практичні рекомендації стосовно  ендоекологічної профілактики та оздоровлення організму дітей.

 У навчально-виховний процес практикується  впровадження медико-гігєнічних, фізкультурно-оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних здоровязберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

На базі Мамалигівської ЗОШ з 2012 року функціонує Мамалигівський освітній округ, суб’єктами якого є Подвірненський, Несвоянський,. Балківецький, Стальнівецький та Драницький освітні заклади. Мамалигівська ЗОШ є опорною з філологічного, суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямків, вивчення англійської та французької мов.

Зареєстрований та функціонує Мамалигівській історико-краєзнавчий музей, якій розташований у приміщенні школи. На базі музею ведеться робота науково-дослідницької групи з краєзнавства.