Завдання КНП "АЗПСМ с. Балківці"

31.08.2018 15:35

Амбулаторія розпочала свою діяльність 02.01.2014р. на базі ФАПу с. Балківці. На даний час обслуговує населення 1400 чоловік. З них дорослі - 1236, підлітки - 29, діти - 135, з них до року - 5. 

Основні завдання амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

• Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення.

• Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.

• Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.

• Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т. д), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги.

• Дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих.

• Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів центральної районної лікарні та обласних лікувально-профілактичних закладів.

• Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.

• Експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.

• Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.

• Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.

• Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.

• Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї.

• Гігієнічне виховання дітей та підлітків.

• Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

• Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.

• Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.