Творчість наших земляків

Satului Marșinți - 400 de ani

03.10.2019 13:44
Localitate mândră, Pe malul Prutului așezată, De patru secole dăinuiești, De strămoși înființată.      Cu oameni harnici, artiști vestiți,      Ți-a mers vestea-n lume,      Rotaru, Sandulesa și alții,      Au proslăvit al...

Moldova

03.09.2019 15:18
Moldova lui Ștefan cel Mare, Ce peste viacuri dăinuești, Cu-n popor viteaz, cuminte, Spre un viitor destoinic te spetești.      Cu podgorii și livezi întinse,      În lumea-ntreagă ți-a mers vestea,      Cu oameni harnici,...

Lui Sergiu Bărbuță

19.08.2019 11:49
În lucrul tău te strădui Pentru popor cu sârguință, Ești un om dintr-o bucată, Ai putere și credință.      Prezinți o triplă lansare      De carte, cu mare avânt,      Care este o hrană sufetească      Pentru acei ce au un...

Secundele se comprimă...

22.07.2019 14:15
Secundele se comprimă Și timpul trece grăbit, Ne trecem și noi pământenii, Deoarece totu-i stabilit.      Așa este rânduit,      Se grăbește timpul monoton,      Ne grăbim și noi, dar unde?      Și ne ținem de acel...

Bucovină zonă de basm

20.06.2019 09:06
Bucovină zonă de basm Unde astăzi locuim, Ne simțim bine aicea Că din viacuri dăinuim.      Din strămoși se trage rădăcina      Adânc înfiptă în solul mioritic,      Cu obiceiuri, tradiții frumoase,      Așa-i la noi, totul...

Cresc copacii...

13.06.2019 13:10
Cresc copacii-ncetișor, Tind către lumină Și cu ramurile lor, Soarelui se-nchină.      Se închină, se ridică,      Către slăvi și către cer,      Rădăcina-i întărește      Și pulsează într-un fel. Mână seva către...

Zile de Florar

23.05.2019 09:48
Zile de Florar ne-mbată Cu mirosul florilor, Că e primăvară-n țară Și-i timpul miorilor.      Vesel tril de ciocârlii,      Cucul cântă ne-ncetat,      Zumzăitul de albini,      Te simți frate, desfătat. Soarele cu raze...

Te-ai stins...

06.05.2019 10:26
             Regretatului poet popular - Petru Mițnei.   Te-ai stins din viață, drag prieten, Ai plecat în țara celor drepți, Ai plecat de unde nimeni nu se-ntoarce, Dar au rămas ai tăi adepți.    ...

Iarăși un răsărit de soare...

06.05.2019 09:32
Iarăși un răsărit de soare Ne mângâie privirea, Cu unduirea sa caldă, Mai temeinică ne face iubirea.      Iarăși un frumos soare-răsare,      Apare lin la orizont,      Pentru mine, pentru tine,      Pentru cei ce au un...

Un pic de înțelepciune

02.04.2019 10:59
Ne aflăm în declin, ca pe o pantă abruptă. Să ne deplasăm în sus? E imposibil! Toți caută cu înfrigurare cauza acestui declin. Și totuți, care-i pricina? Peștele, căci el e afectat de o maladie necunoscută, - se strică de la cap! E nevoie de-o intervenție chirurgicală...

Tinerețe floare rară...

01.03.2019 14:16
Tinerețe - floare rară, Ca o primăvară ai trecut, Ce n-aș da să te-ntorci iară, Că nu pot să te mai uit.      Ca un răsărit de soare      Pe timpuri ai venit,      Și așa, pe neașteptate,      Deacum m-ai părăsit. Nu am...

Vânt de primăvară

20.02.2019 09:55
Un gingaș vânt de primăvară Adie printre ramuri, Și ne-amintește odinioară De-un ciripit de grauri.        Și e frumos al meu ținut        Cu verzile coline,        Cu-аl soarelui umil sărut      ...

Echipei de fotbal /tineret/ Stălinești

16.01.2019 11:09
Echipa noastră de tineret La fotbal s-a menționat, A eșit învingătoare, Pe primul loc ei s-au plasat.      Băieți plini de energie      Cinstea satului au apărat,      Cu entuziasm și vigoare,      Sunt cei mai buni -...

Doi prieteni

04.12.2018 10:18
Mergeau în doi, ca și-nainte, Roibul la pas, iar el în șa. Se-nțelegeau fără cuvinte, Omul spre sat se îndrepta.      Și cum pășea roibul agale,      Încet el îngâna în sine:      " Mi s-a făcut de tine jale,      Căci ai...

Paradisul frumosului

23.10.2018 17:07
Cineva a spus: "Versul fără muzică e ca marea fără apă". Ce îmbinare minunată - rostirea poetică și muzica, încrengătura cuvintelor și sunetele desăvârșite, născute pentru Spirit! Pe cine Dumnezeu l-a însemnat cu harul de-ași exprima sentimentele, este un om...

Apel

19.10.2018 15:01
Întoarce-te, fiule drag, Portița-i deschisă, mama te-așteaptă Lângă bătrânul și falnicul fag - Cu nimeni nu vrea să te-mpartă.      Își frânge mâinile. Privirea-și trimite spre hudiță,      Apoi îți recitește scrisorile cu râvnă și dor.    ...

Nostalgie

04.10.2018 09:04
Zboară lin triunghiul de cocori Și-n inima mea se zămislește nostalgia, Greierii, prin ierbi, nu cântă din viori Și nici înspre neant, nu se avântă ciocârlia.          Se lasă bruma peste porumbiști,          Iar...

Subconștientul dictează

28.09.2018 16:22
Subconștientul dictează, Dictează tot mai des cuvintele "Depărtare", "їnstrăinare", "Desfrânare", nostalgie" ...           Depărtare...          Departe de casa părintescă,    ...

Nistrul

19.09.2018 11:17
De poeți ai fost cântat, Râu bătrân și liniștit, Apele ți-ai revărsat, Hoardele de ne-au pustiit.      Zodia-ți albește-n valuri,      Ea de veacuri te-nsoțește,      Și-n oglinda dintre maluri,      Mândrul soare se...

Miracolul muzicii

30.08.2018 10:51
Sunetele ating cele mai gingașe coarde ale sufletului. Portativul magic... Șapte note simbolice conțin în ele entuziasm și vigoare. Nobile porniri sufletești susțin miracolul muzicii. O sală de concert... La primele sunete profunde, de orgă, ai impresia că ai...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>