Мамалигівський ліцей

Загальні відомості

 

Адреса закладу:

60364, с.Мамалига, вул.Головна, 42.

Тел.: (03733)5-22-40.

Е-mail: mamaligashkola@ukr.net

Код ЕДРПОУ 21436799.

 

Адміністрація:

Директор – Іоніцой Геннадій Валерійович, вчитель історії, румунської мови і літератури, старший учитель, стаж роботи 24 роки.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Чеботар Людмила Валеріївна, вчитель математики, старший учитель, стаж роботи 21 рік.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Танас Діна Віссаріонівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, стаж роботи 40 років.

Заступник директора з виховної роботи – Шова Леонід Олександрович, вчитель образотворчого мистецтва, старший учитель, стаж роботи 30 років.

Голова профспілкового комітету – Ністрян В’ячеслав Іванович, вчитель історії та правознавства, старший вчитель, стаж роботи 17 років.

 

Контингент учнів:

У закладі навчається 385 учнів у 22 класах. Створено умови для дітей з особливими освітніми потребами. Навчається 7 дітей-інвалідів. Діти-інваліди є повноправними учасниками навчально-виховного процесу.

 

Педагогічні кадри:

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують педагогічні працівники, які:

 - мають відповідну педагогічну освіту;

 - мають високу професійно-практичну підготовку;

 - є особами з високими моральними якостями.

Заклад укомплектований  педагогічними кадрами на 100%.

Чисельність педагогічних працівників складає 47 осіб.

 

Мамалигівський ліцей – сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Заклад займає особливе місце в освітній системі Мамалигівської об'єднаної територіальної громади як опорний навчальний заклад.

У роботі колектив керується Конституцією України, Законами України «Про освіту, Про загальну середню освіту», Концепцією Нової української школи, Стратегією розвитку школи на період 2020 – 2025 років, Внутрішньою системою забезпечення якості освіти, нормативно-правовими документами вищестоячих органів освіти.

Задовільняючи запити населення, школа функціонує у двомовному режимі: класи з румунською та українською мовами навчання. Вивчаються дві іноземні мови: французька та англійська мови.

Запроваджено профільне навчання (суспільно-гуманітарний напрям), профільне вивчення історії України, та посилене вивчення української мови, математики, фізики, біології, хімії.

Структура допрофільного й профільного навчання базується на диференціації та індивідуалізації навчання з урахуванням побажання батьків, здібностей та інтересів учнів. Кожен учень школи має право на вибір профілю. Питання майбутнього профілю дитини обговорюється з батьками та учнями; проводиться їх анкетування "Я обираю предмет для вивчення", "Я складаю програму освітньої діяльності". При складанні робочого навчального плану враховуються  освітні потреби, нахили та схильності учня, плануються види навчальної діяльності.

У закладі працює творча група вчителів з теми: «Нова українська школа та інноваційні технології в початковій школі». У навчальному закладі створено здоров’язбережувальне середовище, комплексна взаємодія організаційно-управлінської діяльності, раціональна організація навчально-виховного процесу, профілактична спортивно-оздоровча робота, просвітницька робота та співпраця з батьками для підвищення результативності здоров’язберігаючих заходів.

У навчально-виховний процес практикується  впровадження медико-гігєнічних, фізкультурно-оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Зареєстрований та функціонує Мамалигівській історико-краєзнавчий музей, якій розташований у приміщенні школи. На базі музею ведеться робота науково-дослідницької групи з краєзнавства.

 

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота спрямована на реалізацію проблемної теми: «Забезпечення якісно нової освіти через вдосконалення професійної компетентності педагогів, інформатизацію освітнього процесу в умовах реформування національної системи освіти». Розроблено шляхи реалізації  навчально-методичної проблеми на 5 років.

 Основна мета навчально-методичної роботи:

- підвищення продуктивності праці педагогічних працівників;

- активізація навчально - методичної діяльності педагогів;

- формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;

- проведення уроків на основі сучасних інноваційних методик викладання;

- розвивиток в учнів навички чотирьох «К»: критичного мислення, комунікації, командної праці та креативності;

- забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;

- застосування нестандартних форм роботи з педагогами та здобувачами освіти;

- створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

Реалізація навчально-методичної теми має на меті впровадження нових підходів до особистісного розвитку учнів, розвиток у них життєвих компетентностей та вдосконалення професійної майстерності вчителів.

Працюючи над виконанням науково-методичної проблеми у школі створена дієва мережа науково-методичної роботи, спланована і ефективно виконується робота кожного напрямку. Розроблена, оговорена на педраді та затверджена Модель науково-методичної роботи. Працюють методичні об'єднання вчителів, школа молодого вчителя, творчі групи вчителів. Творчі групи педагогів розробляють рекомендації, працюють над створенням передового творчого досвіду. Дана робота сприяє розвитку професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.

Педагоги систематично друкують свої напрацювання у періодичних виданнях районного, обласного та Всеукраїнського рівнів, розробляють авторські матеріали, виступають із науковими статтями на регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Одним із пріоритетних напрямів роботи школи є підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень. Робота педагогічного колективу спрямована на створення у закладі пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення школярів, самореалізації у сучасному суспільстві, а також створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку творчого потенціалу учнів, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення шляхом забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей.

У системі роботи з обдарованими учнями особливе місце посідають предметні олімпіади. Щороку учні виборюють призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

У закладі створено та організована робота шкільного учнівського наукового товариства "Юний науковець". Учні школи щороку приймають участь і перемагають у конкурсі-захисті наукових робіт БМАН.

Здобувачі освіти щороку є активними учасники міжнародних конкурсів різних напрямків: "Кенгуру", "Грінвіч",  Соняшник, Геліантус, Колосок.

Учні під керівництвом наукових керівників працюють за різними напрямками та приймають участь у районних заходах.

На високому рівні проводиться фізкультурно-оздоровча робота. Для проведення уроків та позакласної роботи з предмета є відповідна база: спортивний майданчик, спортивна зала, спортивна кімната, сільський стадіон.

Сьогодні учні закладу є активними учасниками Всеукраїнських змагань з баскетболу, де показують високі результати. Наші спортсмени мають високі результати і у інших видах спорту: у змаганнях з кросу, військового триборства, у змаганнях «Юні друзі прикордонників», з воєнізованого кросу.

 

Задоволення потреб учнів у позаурочний час

(факультативи, гуртки, спортивні секції, курси за вибором)

У школі створена та працює мережа гуртків, факультативів, спецкурсів, індивідуальних занять різних напрямків, сплановані та проводяться шкільні предметні тижні.

Здобувачи освіти відвідують мережу:

- шкільних гуртків: «Художнє лозоплетіння», «Веселий вернісаж», «Різьба по дереву», «Баскетбол» (дівчата, хлопці), "Футбол" (хлопці), «Юний стрілець», «Сокіл»;

- курсів за вибором: етика, українознавство, міфологія стародавнього світу, основи інформатики, інформаційно-комп’ютерні мережеві технології, орфографія та орфоепія;

- факультативів: розв’язуємо текстові задачі, «літературна мозаїка», орфографічний практикум, основи християнської етики, розв’язування задач з параметрами, українознавство, історичні особи, основи екологічних знань, еволюційна біологія, розв’язування задач з хімії, захисти себе від ВІЛ.

 

Матеріально-технічна база:

Типова триповерхова будівля загальною площею 5274 кв.м, розрахована на 640 посадкових місць, 25 класних приміщень. Окремі будівлі – корпус початкових класів, розрахований на 110 посадкових місць (6 класних приміщень, спортивна кімната), майстерня.

Функціонують 15 кабінетів, три лабораторії (фізики, хімії, біології) комбінована майстерня, кабінет з обслуговуючої праці, спортзал, спортивна кімната, 2 спортмайданчика.

За державною програмою та інвестиціями облаштовані сучасні кабінети фізики та хімії, лабораторії, майстерні, спортивна зала, харчоблок.

Створені відмінні умови для здійснення навчально-виховного процесу у кабінетах іноземних мов, фізики, хімії, біології, математики, української мови та літератури, румунської мови та літератури, інформатики, з обслуговуючої праці, зарубіжної літератури, захисту України.

Хороший матеріально-технічний стан у кабінетах історії, географії, основ здоров'я та екології.

Заклад обладнаний двома комп’ютерними класами, 2 мультибордами, 6 інтерактивними комплексами, 12 комп’ютерами, 4 мультимедійними обладнаннями, 23 ноутбуками, 27 планшетами та 10 засобами копіювальної техніки. У закладі працює лінгафонний кабінет. Встановлено мережу wi-fi з безпечним безкоштовним доступом для всіх учителів та учнів.

Є в наявності ліцензія на такі програмні продукти: операційна система Windows 2000, Microsoft Office 2000.

Предметні кабінети забезпечені прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (мультимедійні диски для 7-11 класів з математики, української мови та літератури, біології, фізики, хімії, історії тощо).

З 2012 року працює сайт, який систематично оновлюється корисною інформацією. Адреса веб-сайту: mamaligaskola.at.ua.

Для занять спортом використовується спортивна зала, спортивна кімната (корпус початкових клсів), сільській стадіон та спортивні площадки біля школи.

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель і приміщень відповідають санітарно-епідемічним нормам. Класні приміщення та рекреації естетично оформлені. Розпочали заміну шкільних парт, які регулюються по висоті (4 - 6 група).

Заклад забезпечений вогнегасниками згідно із нормативами.

У всіх корпусах встановлено пандуси, облаштовані сучасними внутрішніми вбиральнями. 

Опалення газове. Активно застосовуються енергозберігаючи заходи. Зокрема, завдяки перемоги у конкурсі, запровадженому програмою ПРО ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», були встановлені енергозберігаючи металопластикові вікна у всіх класних кімнатах, за державні кошти замінено двері. Проведено капітальний ремонт майстерень, харчоблоку та спортзалу.

Виготовлений Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, яка складає 1, 4706 га.

 

Організація харчування

Їдальня має в достатній кількості все необхідне технологічне й холодильне обладнання. Школярі та вчителі стовідсотково забезпечені гарячим харчуванням, практикується шведській стіл. Розроблено та затверджено План-НАССР по Мамалигівській ЗОШ, яким створено робочу групу НАССР та розподілено обов’язки  членів робочої групи.

У їдальні практикується впровадження окремих страв за Є. Клопотенко, зокрема, салати, другі страви та чаї, які схвально приймаються учнями та вчителями.

Окрім їдальні, розрахованої на 150 посадкових місць, працює буфет.

 

Організація медичного обслуговування

У закладі організовано медичне обслуговування для учнів та педагогічних працівників.

З медичного персоналу працюють медична сестра - 1 ставка та медична сестра з дієтичного харчування - 0,5 ставки.  Обладнаний медичний кабінет та ізолятор.

 

Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

Бібліотечний фонд підручників складає 17017 примірників. Забезпеченість учнів підручниками становить 96%.

 Учителі забезпечені программами та навчально-методичною літературою.

На достатньому рівні бібліотека забезпечена науковою літературою, довідниками, словниками, навчальними посібниками. Наявні збірники завдань по математиці, хімії, природознавства, біології та фізиці з 5 по 11 клас; словники з української мови (тлумачний, орфографічний, фразеологічний, синонімічний, термінологічні, орфоепічні, іншомовних слів,) перекладні з румунської, англійської та французької мов; географічні карти, фізико-географічні, соціально-економічні карти; атласи з Всесвітньої історії та історії України.

Бібліотечний фонд з художньої літератури складає 4231 книг, який налічує різноманітну літературу: художня програмова література, з позакласного читання, дитяча література, українська класична та сучасна література, українська народна творчість, збірки поезії та прози, народні байки. Наявні хрестоматії із зарубіжної та української літератури з 5-го по 11-ий клас. Фонд поповнюєтьсяся краєзнавчою літературою.

Учителі та учні мають можливість працювати із тематичними папками:

- «Письменники України», «Методичні рекомендації», «Все про книгу», «Охорона природи», «Від «я» до «Я», «Класному керівнику» «Державні свята та історія виникнення», «Виховні заходи», «Бібліотечні уроки» та ін.;

- папки-персоналії «Марійка Підгірянка», «Леся Українка», «Т.Г. Шевченко», «Володимир Винниченко», «Григорій Квітка-Основ’яненко», «Володимир Івасюк», «Олександр Ільченко» і багато інших.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в бібліотеці книжкові виставки. Для оформлення виставки ретельно підбирається література відповідно до тем, періодичні видання, цитати, ілюстрований матеріал.